Applications

Process instrumentation in practice

 • Comprehensive process knowledge on a wide range of industrial applications
 • Applications library with more than 275 detailed application reports and notes
 • Customer references, success stories and practical examples for all industries
Filter
292 applications
Industries
Measured media
Product category
Solution category
Application No.
Title
Related products

Flowmeting van aardgas en zuurstof voor de branderregeling

Applicatie rapport | Chemie

 • Flowmeters voor een branderregeling controlekast om industriële gassen te controleren
 • Lage druk aardgas flowmeting met geïntegreerde correctie naar standaard omstandigheden
 • Zeer nauwkeurige massaflowmeting van zuurstof om de verbrandingskwaliteit te handhaven
 • Uitgebreid servicepakket van technisch advies tot installatie en after-sales service

Flowmeting voor verrekening van waterstof/aardgasmengsel

Applicatie rapport | Chemie

 • Flowmeting van gasmengsel met waterstof (H2) en methaan (CH4)
 • Hergebruik van bestaande aardgaspijpleiding voor H2-transport tussen industriële sites
 • Daling van het energieverbruik met 0,15 PJ; 10.000 ton CO2 per jaar bespaard

Lekdetectie op CO2-pijpleiding

Applicatie rapport | Olie & gas

 • CO2 uit aardgas verwijderen, voordat LNG vloeibaar wordt gemaakt
 • Pijpleiding van 7 km vervoert CO2 naar injectieputten voor permanente opslag
 • Op E-RTTM gebaseerd lekdetectiesysteem geïnstalleerd op pijpleiding

Automatisering van spoelcircuits in een waterzuiveringsinstallatie

Applicatie rapport | Water & afvalwater

 • Efficiëntieverhoging van mechanische voorbehandeling met ultracompact meetinstrument
 • Magnetisch-inductieve flowmeting als stuurvariabele voor geautomatiseerde reiniging van roosters en zandwasser
 • Optimale reinigingsprestaties met aanzienlijk minder waterverbruik

Volumeflowmeting van bier in een brouwerij

Applicatie rapport | Voedingsmiddelen & dranken

 • Controle van de voorraad biervolume voor het efficiënt bottelen van verschillende soorten flessen en vaten
 • Elektromagnetische flowmeting aan de in- en de uitlaat van biertanks
 • Verhoogde productiviteit dankzij geautomatiseerde regeling van het biertransport

Flowmeting van vloeibare stikstof voor tunnelvriezers

Applicatie rapport | Voedingsmiddelen & dranken

 • Flowmeting voor invriezen van geitenkaas
 • Gebruik van Coriolis-massaflowmeters voor continue flowmeting bij -170°C
 • Kosteneffectief cryogeen-proces voor de best mogelijke productopbrengst

Monitoren van pH-waarde in industrieel afvalwater

Applicatie rapport | Water & afvalwater

 • Procesmonitoring voor afvoeren van gereinigd afvalwater naar zuiveringsinstallatie
 • Langere levensduur en betrouwbare pH-meting door geïntegreerde sensorreiniging
 • Lagere aanschaf- en bedrijfskosten dankzij geïntegreerde transmittertechnologie en de mogelijkheid om de sensor direct op het meetpunt te onderhouden

IJkwaardige meting van warmte overdracht in WKK installatie

Applicatie rapport | Energie

 • MID MI-004 goedgekeurde verrekening van de aan het warmtenet geleverde warmte
 • Ultrasone flowmeting in toevoer- en retourleiding
 • Effectieve detectie van productverlies voor beheer van pijpleiding

IJkwaardige flowmeting van waterstof

Applicatie rapport | Olie & Gas

 • Betrouwbaar en zeer nauwkeurig meetsysteem
 • Complete oplossing volgens MID MI-002
 • Monitoren van meetsysteem voor procesoptimalisatie

Flowmeting van ruw biogas

Applicatie rapport | Water & afvalwater

 • Energievoorziening voor ketel voor de verbranding van zuiveringsslib
 • Ultrasone flowmeting van nat gas met corrosief H2S-gehalte
 • Geïntegreerde berekening van het methaangehalte om de biogaskwaliteit te bepalen

Flow- en concentratiemeting voor automatische slibindikking

Applicatie rapport | Water & afvalwater

 • Effectief doseren van flocculanten in secundaire bezinkbak
 • Meting van vaste stofgehalte (TS) en flow met slechts één instrument
 • Verhoogde processtabiliteit, dankzij effectieve preventie van sliboverloop

Flowmeting in open kanaal van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Applicatie rapport | Water & afvalwater

 • Flowmeting ter controle van de mechanische voorbezinking
 • Bepaling van afvalwatervolume in gedeeltelijk gevulde persleidingen
 • Geautomatiseerd doseren van bezinksel met behulp van een PLC

Showing 12 of 292

Show more
Email
Contact