Menginstallatie voor eetbare olie

  • Nauwkeurige dosering van de oliën
  • Traceerbaarheid van product- en energieverbruik
  • Alle instrumentatie uit één hand
  • Technische ondersteuning van engineering tot en met installatie

Een Franse producent heeft een fabriek voor het verpakken en afvullen van plantaardig eetbare oliën gebouwd, voor een capaciteit van 1000 miljoen liter per jaar verdeeld over 100 verschillende uitvoeringen. Men wenste de verwerkingscapaciteit t.o.v. de oude fabriek te vergroten.

Het projectmanagement werd door de klant gedaan. Bij de technische planning lag de focus op meetnauwkeurigheid, voor inkoop op het verminderen van leveranciers en kosten en op productiegebied op service en gebruiksvriendelijkheid van de instrumentatie. De meetinstrumentatie moest voldoen aan de voedingsmiddelennormen(EC1935 / 2004).

De klant werd door derden geattendeerd op een eenvoudige en betaalbare KROHNE niveauschakelaar. KROHNE als totaalleverancier kon vervolgens direct hierop inspringen en voor alle applicaties de meettaken invullen en haar instrumentatiekennis inbrengen, en daarnaast ook de audits en opleidingen verzorgen.

In totaal werden er 177 meetinstrumenten voor druk, temperatuur, niveau en flow geleverd. Belangrijk in het project waren de 15 Coriolis massaflowmeters voor de drie mengstations, waarin de ruwe olie, afkomstig van de naburige productie-installatie wordt gedoseerd. Hierdoor kan de klant een grotere variëteit aan eetbare oliën aanbieden.

KROHNE kon zich op de volgende punten onderscheiden:

  • Pre-sales services (ontwerp, advies, projectcoördinatie) en klantenservice (installatiecontrole, inbedrijfstelling en training)

  • Als full-service provider alle instrumentatie leveren uit één enkele bron

  • Goede prijs/prestatieverhouding

De klant kon door het doseren van de oliën zijn nauwkeurigheidsdoelen bereiken, door het verbruik van de oliën en energie in het proces te minimaliseren en te beheersen, en profiteert ook van de service en training, waarmee hij de prestaties van de apparatuur nu zelf kan controleren.

Highlights:

OPTIMASS 6400 • Coriolis massaflowmeter voor een zeer nauwkeurige massaflow- en concentratiemeting in doseertoepassingen

OPTIMASS 1300 • Coriolis massaflowmeter met dubbele rechte buis voor universele toepassingen

H250 M40 • Variabele flowmeter voor gassen en vloeistoffen

OPTISWITCH 6600 • Niveauschakelaar voor hygiënische standaardtoepassingen

OPTIBAR P 1010 • Druktransmitter voor eenvoudige druk- en niveautoepassingen

OPTITEMP TRA-S11 • Temperatuurmeter met verwisselbare meetinzet

KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Postbus 110
3300 AC Dordrecht

Press contact

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
Email
Contact