Lekdetectie voor energietransitie

Met een verschuiving van op fossiele brandstoffen gebaseerde systemen naar hernieuwbare energiebronnen komt ook een verschuiving voor het transport ervan. Dit geldt ook voor lekdetectiesystemen voor pijpleidingen.

Sommige pijpleidingen vervoeren 100% waterstof, terwijl andere een mengsel met aardgas gebruiken. CO2 kan worden getransporteerd als gas, als vloeistof of in superkritische toestand. Het lekdetectiesysteem moet deze verschillende mengsels en fasen kunnen hanteren.

Voor klassieke lekdetectiesystemen is dit een probleem. Negatieve drukgolf-lekdetectiesystemen worden beïnvloed door demping in gas. Klassieke statistische systemen worden beïnvloed door samendrukbaarheid en leidingveranderingen. Dit leidt tot lange detectietijden of hoge drempelwaarden. De systemen zullen door verminderde gevoeligheid minder snel reageren of in het ergste geval met een vals alarm.

Dit is een typische toepassing voor RTTM-gebaseerde systemen, die in hun calculaties rekening houden met alle verschillende producten en pijpleidingeigenschappen. Als de vloeistof echter niet nauwkeurig door het systeem kan worden gemodelleerd, leidt dit tot foutieve resultaten.

In de Extended Real-Time Transient Model technologie (E-RTTM) worden deze nadelen gecompenseerd door Signature Analysis. Signature Analysis maakt het systeem minder gevoelig voor onnauwkeurigheden in de RTTM-berekeningen. Daardoor worden moeilijke pijpleidingomstandigheden, productparameters of mengsels, zoals waterstofmengsels, die tot onnauwkeurigheden leiden, minder belangrijk. In PipePatrol wordt de RTTM gebruikt voor filterdoeleinden en worden lekken gedetecteerd door patroonherkenningstechnieken.

KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Postbus 110
3300 AC Dordrecht

Press contact

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
Email
Contact