KROHNE partner Foodvalley!

Foodvalley een onafhankelijke organisatie met een belangrijke missie, want de vraag naar gezond en duurzaam voedsel blijft alsmaar stijgen. Foodvalley streeft ernaar om in 2050 aan 10 miljard mensen wereldwijd voedselzekerheid te kunnen bieden. Lekker, betaalbaar, gezond en duurzaam voedsel, geproduceerd met respect voor dieren en onze planeet. 

Een mooie missie, binnen Foodvalley met het hart in Wageningen, werken wereldwijd start-ups, multinationals en kennisinstituten samen om baanbrekende innovaties te ontwikkelen. Hier wordt kennis gedeeld en maakt men gebruik van elkaars apparatuur en faciliteiten. Maar ook om in contact te komen met financiële investeerders om nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen.

Foodvalley heeft een lange termijn focus op 3 innovatieve thema’s: eiwittransitie, voeding & gezondheid en circulaire agrifood.

Eiwittransitie: de vraag naar alternatieve eiwitten neemt toe, de beschikbaarheid van kennis, technologie en faciliteiten blijft achter. Foodvalley neemt het initiatief om deze knelpunten op te lossen. Zo zien ze bijvoorbeeld mogelijkheden voor lokale eiwitproductieketens om de kwaliteit en beschikbaarheid te verbeteren en te zoeken naar alternatieve eiwitten.

Voeding & gezondheid: consumentengedrag wordt voor een groot deel bepaald door de omgeving en de commercie. Oplossing zou kunnen worden gevonden in het vergroten van de beschikbaarheid van gezonde voeding of bestaande producten voedzamer te maken. Goed voor zowel overgewicht als ondergewicht.

Circulaire agrifood: wereldwijd wordt veel voedsel verspild. Dit kun je aanpakken door boeren, producenten en detailhandels te helpen met het vinden van oplossingen, om de afvalstromen een nieuwe bestemming te geven.

KROHNE is toegetreden als “kersverse” partner van Foodvalley en de proteïne community. We zijn enthousiast om te zien hoeveel mooie initiatieven in gang zijn gezet en willen daar graag in participeren met onze innovatieve technieken en oplossingen.

KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Postbus 110
3300 AC Dordrecht

Press contact

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
Email
Contact