KIWA…wel of niet?

In de (drink)watersector is KIWA certificatie een veel gebruikte norm om te garanderen dat de gebruikte materialen, voor de natte delen van een flowmeter, voldoen aan de KIWA norm. Deze delen komen namelijk in contact met drinkwater en moeten natuurlijk voldoen aan bepaalde veiligheidsaspecten.

Is KIWA certificatie ook altijd noodzakelijk voor de betreffende applicatie of is een drinkwater certificatie voor deze materialen ook voldoende?
Vaak is dit laatste het geval, omdat er veel misvattingen zijn over de inhoud van KIWA certificatie.

Wat houdt KIWA certificatie dan in? Deze keurinstantie kent twee delen: toxische testen op de natte delen en een metrologische beoordeling (meetnauwkeurigheid). Aan deze twee voorwaarden moet de flowmeter voldoen. In de watersector is men vaak van deze metrologische beoordeling niet op de hoogte en denkt men dat het KIWA certificaat alleen een toxicologische test bevat.

Bij de toxische beoordeling, test men of er geen schadelijke stoffen van contactmaterialen in het drinkwater terecht komen en of er juist geen componenten uit het water verdwijnen in de contact materialen. Voor de metrologische beoordeling moet de flowmeter op specifieke capaciteiten geijkt worden, om een bepaalde meetnauwkeurigheid te garanderen (dit zijn de zogenaamde Qn waarden).

De belangrijkste voorwaarde is, dat de flowmeter niet toegankelijk mag zijn om instellingen te kunnen veranderen (ook niet de instellingen die geen invloed op de meting van de flowmeter hebben). Dit wordt in de praktijk gedaan door de flowmeter te verzegelen (of loodje aanbrengen), zoals dat ook met flowmeters voor verrekening gebeurt (bijv. de watermeter bij u thuis).
Na dit alles kan de meter voorzien worden van een KIWA watermark sticker.

Echter heel vaak worden flowmeters niet gebruikt voor verrekening, maar als proces flowmeter voor regeling. In dit geval zullen instellingen wel eens moeten veranderen, door bijvoorbeeld wijzigingen in het proces (zoals het meetbereik naar het PLC systeem). Dit kan dan niet als men een KIWA gecertificeerde flowmeter heeft; men is namelijk gebonden aan een verzegelde meter. In een dergelijke situatie zou eigenlijk al volstaan kunnen worden met het toxicologische deel. KIWA heeft alleen geen losse toxicologische certificatie.

KROHNE is echter volledig KIWA gecertificeerd volgens de laatste norm.

Onze adviseurs komen graag bij u langs om uw meetuitdaging door te spreken.

KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Postbus 110
3300 AC Dordrecht

Press contact

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
Email
Contact