Drukverschil (flow) meting van stikstof en waterstof

In een HNX gasmengunit wordt, voor het meten van de flow van stikstof en waterstof, een drukverschilmeting in combinatie met orifice plate toegepast. KROHNE leverde voor deze toepassing de OPTIBAR DP 3050 druktransmitters, met ATEX.

Het stikstof-waterstofgasmengsel dient als beschermende atmosfeer in een thermisch proces. Een aparte stikstofuitgang levert diverse regeltaken en de koeling van verschillende camera's voor procesbewaking. De temperatuur, de druk en het volume van de toegevoerde stikstof- en waterstofgassen worden gemeten en geregeld.

Het gasmengsysteem verschaft de volgende gereguleerde proceslevering:

  • 2.200 Nm³/h stikstof

  • 300 Nm³/h stikstof als controle- en spoelmedium

  • 2.200 Nm³/h als beschermend gasmengsel van stikstof en waterstof

Speciale kenmerken van het regelsysteem zijn de cascaderegeling en de gegarandeerde mengnauwkeurigheid. Procesgegevens, alarmsignalen en storingsmeldingen worden weergegeven op het lokale bedieningspaneel en doorgestuurd naar het procesregelsysteem van de klant.

Door het toepassen van de OPTIBAR druktransmitters in combinatie met de orifice plate kan de klant vertrouwen op een nauwkeurige, betrouwbare procesvoering.

Meer informatie

https://nl.krohne.com/nl/products/flow-measurement/flowmeters/differential-pressure-flowmeters/integral-orifice-meter-run-assembly

https://nl.krohne.com/nl/products/pressure-measurement/pressure-transmitters/nv-compact-pressure-transmitters/optibar-dp-3050

KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Postbus 110
3300 AC Dordrecht

Press contact

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
Email
Contact