Controleer de conditie van uw meetinstrumentatie

KROHNE levert niet alleen meetinstrumentatie, maar biedt ook de service voor een zorgeloos gebruik.

Wij kunnen u voorzien van support in het onderhoudsbeheer van uw meetinstrumentatie, door middel van periodieke controles en/of kalibraties.
Na een controlecheck worden de bevindingen in een rapportage aan u meegedeeld. Hierin worden aanbevelingen gegeven, wat te doen om de kwaliteit van het proces te kunnen blijven borgen.

Dit kan betekenen dat de gebruiker moet handelen (bijvoorbeeld reinigen van instrumentatie of vervangen van kabels), maar het kan ook zijn dat een deel van of het gehele instrument vervangen moet worden vanwege de technische levensduur.

We assisteren bij u op locatie, als in het proces bijvoorbeeld de gemeten waarden niet overeenkomen met de verwachte uitkomst. Onze servicemedewerkers kunnen dan - eventueel samen met uw specialisten– de processen analyseren. Er wordt dan een meetopstelling gemaakt en gedurende een periode worden de meetwaardes opgeslagen en geanalyseerd. KROHNE beperkt zich hierbij niet alleen tot eigen fabricaat.

Nauwkeurigheid en herhaalbaarheid zijn belangrijke factoren voor de kwaliteit van een flowmeter. Structureel onderhoud en kalibratie zijn hierin belangrijk. We kennen verschillende opties:

Natte kalibratie gebeurt op basis van volumevergelijking en kan worden uitgevoerd

op ons NMi-gecertificeerde ijkcircuit te Dordrecht. Het resultaat wordt vastgelegd in een kalibratiecertificaat. Bij flowmeters voor afrekendoeleinden is dit een standaard procedure.

Bij droge, on-site, kalibratie worden zowel metingen aan de meetbuis, als de versterker uitgevoerd. Voordeel, de flowmeter hoeft niet te worden uitgebouwd en het proces wordt ook niet onderbroken. De uitkomst wordt vastgelegd in het controle-certificaat.

Naast deze vormen van ijken, zijn wij ook bevoegd om een natte ijking ter plaatse uit te voeren. Bedrijven die afvalwater lozen in het openbare water worden door de overheid verplicht om éénmaal per vijf jaar een natte ijking uit te voeren. De meetapparatuur wordt dan, in ingebouwde toestand, nat gekalibreerd en gecontroleerd met een nauwkeurige vergelijkende meetopstelling. Dit is belangrijk,

omdat de hoogte van de aanslag van het Waterschap afhangt van de meetresultaten.

KROHNE blijft methodieken ontwikkelen om de conditie van uw meter zo eenvoudig mogelijk te kunnen bepalen. Of u nu de gezondheid van de meter wilt controleren, snel problemen wilt oplossen of een certificaat wil verstrekken, met OPTICHECK-tools is dit mogelijk. Op basis van geïntegreerde diagnostiek en zelftestfuncties krijgt u betrouwbare en verifieerbare statusinformatie van uw instrument. Interne verificatie kan op elk moment worden uitgevoerd, zonder het instrument te demonteren. Uw proces wordt dus niet onderbroken.

Zoals de OPTICHECK Mobile app., hiermee kunt u draadloos on-site een inbedrijfstelling uitvoeren en uw KROHNE instrumenten verifiëren en monitoren. Een handige servicetool om de apparaat instellingen via een beveiligde Bluetooth-verbinding te beheren.

Een onderhoudsmedewerker kan, zonder uw apparaat uit te bouwen of het proces te onderbreken, een interne verificatie uitvoeren om de apparaat-status te beoordelen. Of de diagnostische- en monitoringfuncties gebruiken, om te bepalen of een meetinstrument correct is geïnstalleerd, maar ook voor optimalisatie van uw instrumentinstellingen.

Dit biedt voordelen voor installatie op moeilijk bereikbare plaatsen. Het veilig kunnen continueren van het proces wordt hierdoor eenvoudiger, waardoor er ook een besparing op onderhouds- en arbeidskosten wordt gerealiseerd.

KROHNE Nederland B.V.
Kerkeplaat 14
3313 LC Dordrecht
Postbus 110
3300 AC Dordrecht

Press contact

Krohne Logo

About KROHNE

KROHNE is a global manufacturer and provider of process instrumentation, measurement solutions and services in many industries. Founded in 1921 and headquartered in Duisburg, Germany, KROHNE has over 4,000 employees and offers extensive application knowledge and local contacts for instrumentation projects in over 100 countries. KROHNE stands for innovation and highest product quality and is one of the market leaders in process industry.
Email
Contact