Temperatuurmeting in stoomleidingen chemiefabriek

Applicatie rapport | Chemie

  • Veilige voorziening van stoom als verwarmingsmedium
  • Continue monitoren van stoomtemperatuur
  • Betrouwbare meting ondanks hoge mechanische belasting

Achtergrond

In een chemische fabriek wordt processtoom gebruikt voor warmtewinning en als medium voor warmteoverdracht. De stoom wordt centraal gegenereerd en via leidingen naar verschillende delen van de fabriek vervoerd. Om goede levering van stoom aan het proces en de productie te garanderen, wordt de stoomtemperatuur op verschillende punten in het netwerk gemeten. Door meting van de stoomtemperatuur in de aanvoer- en retourleiding, in combinatie met een flowmeting en een energiecalculator, kan het verbruik van een specifiek fabrieksonderdeel of proces worden berekend.

Meetvereisten

In de DN 200 pijpleiding wordt stoom getransporteerd met een gemiddelde stoomdruk van 26 bar en temperatuur van 226°C. De te gebruiken temperatuurmeters moeten een snelle en nauwkeurige temperatuurmeting genereren bij een flowsnelheid van 30 m/s. De leidingen zijn grotendeels volledig geïsoleerd. Op de meetpunten moet de leiding met de thermowell door de isolatie naar buiten worden geleid. Om de lopende kosten zo laag mogelijk te houden, wordt gestreefd naar onderhoud en storingsvrije werking.

KROHNE oplossing

In de fabriek, worden meer dan 50 gelaste OPTITEMP TRA-T30 (Form F) weerstandstemperatuurmeters, voorzien van een OPTITEMP TT 50 C koptransmitters, gebruikt.

Voordelen voor de klant

De procescondities vragen veel van de mechanische krachten van de temperatuurmeter. Vanwege de hoge druk en de flowsnelheid, zijn Form F gelaste temperatuurmeters gebruikt. Dit ontwerp beperkt het risico van thermowell breuk, veroorzaakt door vibratie als gevolg van Vortex krachten tot een minimum. Om aan de nauwkeurigheidseisen te voldoen zijn weerstandstemperatuurmeters gekozen, in plaats van thermokoppels. De OPTITEMP TRA T30 temperatuurmeters zijn robuust en garanderen een foutloze werking. Onderhoud is nagenoeg niet nodig.

Email
Contact