Slibspiegelmeting in secundaire bezinkingsbekken van afvalwaterzuivering

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Voorkomen van slibuitspoeling in effluent
  • Hoge bedrijfszekerheid door continue monitoring van bezinkings- en afvalwater/slib interface
  • Complete oplossing bestaande uit een optisch (NIR) slibspiegelmeetsysteem en draadloos systeem voor gegevensoverdracht

Achtergrond

Gemeentelijke Rioleringsbedrijf Amstetten (GAV) beheert een rioleringssysteem en bijbehorende afvalwaterzuiveringsinstallatie in het westen van Neder-Oostenrijk. De ultramoderne installatie met geïntegreerde biogasproductie, is zelfvoorzienend in termen van energie, geoptimaliseerd voor energie-efficiëntie met gelijktijdige nitrificatie, denitrificatie en ontworpen voor een hoeveelheid afvalwater van 150.000 inwonerequivalenten.

Meetvereisten

Om een grotere procesbetrouwbaarheid te garanderen in de laatste reinigingsstap voor het effluent, wil de operator, het slib monitoren dat wordt verzameld in de vier secundaire bezinkingsbekkens, waar het product horizontaal doorheen stroomt. Het doel is om sliboverbelasting (slibuitspoeling) te voorkomen en het afvoerfilter te beschermen. Om dit te realiseren, is het nodig om continu de interface tussen het bezonken slib en het behandelde afvalwater, dat zich erboven bevindt, te meten. De gemeten waarden vormen de basis voor het afvoeren van het slib. Bovendien moest er automatisch een alarm in de controlekamer worden geactiveerd, zodra de gespecificeerde grenswaarden worden overschreden, tijdens het meten van het slibniveau.

KROHNE oplossing

Na enkele maanden vergelijkende tests te hebben uitgevoerd met ultrasone meettechnologie van concurrenten, koos de operator voor het OPTISYS SLM 2100 optisch slibmeetsysteem. Het op NIR LED-gebaseerd KROHNE systeem detecteert alle slibfasen en levert nauwkeurige concentratie- en slib niveaumetingen. Op deze manier is het ook in staat om het slibniveau continu te meten (zonevolging) en zo één specifieke "zone" te bewaken (bijv. voor pompbesturing tijdens slibafvoer).

De klant gebruikt het meetsysteem in alle vier de secundaire bezinkingsinstallaties. De OPTISYS SLM 2100 is bevestigd aan de reling van de schraperbrug, met behulp van een door KROHNE geleverde houder. Het 4...20 mA signaal wordt doorgegeven aan de controlekamer via “Remote transmission technologie” van Phoenix Contact.

De systemen zijn gekoppeld aan het licentievrije draadloze systeem Radioline. Het zendstation van dit Radioline systeem was al bekabeld op de schraper, met draadloze en I/O-modules in waterdichte (IP68) behuizingen. Daarnaast werden de bijbehorende modules ook centraal geïnstalleerd in de controlekamer als ontvangststations. De draadloze technologie kon eenvoudig in gebruik worden genomen door aan het knopje op de module te draaien, programmeren was niet nodig.

Voordelen voor de klant

De gecombineerde oplossing van een slibmeetsysteem en draadloze communicatie maakt het monitoren van het sedimentatieproces, in de secundaire bezinking, zowel veilig als consistent. Dankzij de betrouwbare overdracht op afstand worden de meetwaarden in real-time aan de controlekamer geleverd. De slibvorming wordt continu geoptimaliseerd. Zelfs met verhoogde fysieke toevoer, kan de operator voorkomen dat het slib in de flow van het gereinigde afvalwater terechtkomt. Als de grenswaarden worden overschreden, genereert de meetoplossing een alarm en wordt het slib snel verwijderd.

In tegenstelling tot de ultrasone slib niveaumeters uit de vergelijkende tests, veroorzaakt de NIR LED-technologie in de OPTISYS SLM 2010 geen echo-reflectie van de wanden. Er is ook geen signaaldemping door vlokken of drijvend slib, die foutieve metingen veroorzaken.

De combinatie van de OPTISYS SLM 2100 en de Radioline systeem is slechts een van de vele industrie specifieke partneroplossingen van KROHNE en Phoenix Contact voor de water- en afvalwaterindustrie.

Email
Contact