Meting van het vliegasniveau

  • Opslag van lichte fijne as in conische silo
  • Monitoren van laag reflecterend medium in stoffige omgeving
  • Voorraadbeheer zonder procesonderbreking

Achtergrond

Op de productielocatie van een bouwmaterialen fabrikant in de Verenigde Staten worden, van een nabijgelegen elektriciteitscentrale, de bijproducten van de verbranding van kolen verwerkt tot hoogwaardig vliegas. In combinatie met andere materialen (bijv. kalk) kan dit fijne grijze poeder worden verwerkt tot cementsupplementen voor beton of asfalt.

Voor leveringsdoeleinden wordt de vliegas opgeslagen in een conische silo van 20 m hoog met een diameter van 6 m. Het product wordt met behulp van een afvoersysteem onderaan de silo in vrachtwagens geladen. Om te garanderen dat de vrachtwagens zonder vertraging worden gevuld, is een voorraadcontrolesysteem nodig dat ervoor zorgt dat er altijd voldoende vliegas in de silo beschikbaar is.

Meetvereisten

Om de in de silo opgeslagen vliegas te monitoren, gebruikte de fabrikant voorheen een ultrasone niveaumeter van een andere leverancier. Gezien het moeilijke productoppervlak van vliegas met zijn lage diëlektrische constante (3,3 εr) en de neiging om zware ophopingen te veroorzaken, leidde dit er toe dat het instrument frequent faalde.

Dit veroorzaakte veelvuldig procesonderbrekingen; de ultrasone niveaumeter gaf een volle silo aan, terwijl deze in feite leeg was, waardoor de vrachtwagens urenlang moesten wachten om te worden geladen. Deze situatie bracht het bedrijf ertoe op zoek te gaan naar een betrouwbare niveaumeter die zich reeds heeft bewezen in installaties in vaste stoffen toepassingen. Een Ex-goedkeuring voor gevaarlijke stoffen was wel een vereiste.

KROHNE oplossing

De klant koos voor de OPTIWAVE 6300 C. Deze 24...26 GHz contactvrije FMCW radar niveautransmitter genereert nauwkeurige en betrouwbare metingen, zelfs in de stoffige atmosfeer van de vliegas silo.

Het KROHNE instrument werd geïnstalleerd met een DN 150 PEEK lensantenne, en met een 6" flens. Het niveau wordt via een 4...20 mA signaaluitgang doorgegeven aan de controlekamer, waar het niveau van de silo voortdurend wordt gemonitord. De meter is Ex-gecertificeerd (FM XP IS/DIP Class I/II/III).

Voordelen voor de klant

Het bedrijf profiteert van de verbeterde voorraadbewaking met de inzet van de OPTIWAVE 6300. Inefficiënt laden en kostbare vertragingen veroorzaakt door foutieve niveau-indicaties komen niet meer voor. Gezien de lensantenne en de zeer kleine richtingshoek, heeft productophoping geen invloed op het correct meten van de OPTIWAVE 6300, net als het meten van een medium zoals vliegas met een lage diëlektrische constante. In tegenstelling tot de vorige ultrasone niveaumeter is het niet langer nodig om op de top van de silo te klimmen om de sensor te reinigen. De OPTIWAVE 6300 heeft geen dure spoelsystemen (bijvoorbeeld met perslucht) nodig, waardoor de bedrijfskosten laag blijven. De herhaalbaarheid en betrouwbaarheid - de belangrijkste eisen van de klant - zijn in hoge mate bereikt. De fabrikant is zeer tevreden en heeft al drie extra apparaten besteld voor andere fabrieken in de VS.

Email
Contact