Meetoplossing voor monitoring van waterwinningsputten

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Energiezuinige flow- en drukmeting voor langdurig bron-monitoring
  • Gecombineerde oplossing voor efficiënt grondwaterbeheer

Achtergrond

Het waterleidingbedrijf Leipziger Wasserwerke beheert vier grote waterfabrieken in Duitsland. Ze leveren ongeveer 75 procent van het drinkwater voor de stad Leipzig en omgeving. Twee van deze waterzuiveringsinstallaties onttrekken hoofdzakelijk ruw water uit het oeverfiltraat van een aangrenzende rivier.

Meetvereisten

Afhankelijk van de ligging en integratie in de hydrogeologische omgeving, ondervinden deze putten hinder van het verouderingsproces (b.v. bezinking door ijzeroxide). Om hierop tijdig te anticiperen, wordt het rendement van de put in de gaten gehouden. Monitoren is dan ook een belangrijk controle-instrument voor het tijdig plannen van een putrenovatie. Gezien de technische omstandigheden in de waterwinningsgebieden kon alleen een betrouwbare meetoplossing, zonder directe stroomvoorziening en inpasbaar in kleine ruimten, worden toegepast.

KROHNE oplossing

KROHNE adviseerde een gecombineerde oplossing in te zetten, bestaande uit: WATERFLUX 3070 C, OPTIBAR LC 1010 C dompelniveaumeter, OPTIBAR P 1010 C druktransmitter en een GSM/GPRS datalogger KGA 42.

De batterijgevoede WATERFLUX 3070 is ontworpen voor metingen in nauwe putschachten zonder in- en uitlooplengten. Aangezien de putten onder water kunnen komen te staan, is de watermeter geleverd in een IP68-uitvoering. De meter meet continu de flow en stuurt de gegevens, eenmaal per uur of eenmaal per minuut, via een pulsuitgang door. De configuratie is flexibel. Wanneer grenswaarden (MIN/MAX) worden overschreden, geeft de watermeter een alarm af, dat met behulp van de datalogger KGA 42 naar het mobiele apparaat van de operator en naar het besturingssysteem wordt verzonden.

Daarnaast meet de OPTIBAR P 1010 druktransmitter de onderdruk voor de waterlevering. OPTIBAR PM 3050 zou hiervoor ook een goede keuze zijn. Voor de controle van het grondwaterpeil gebruikt de OPTIBAR LC 1010 een peilbuis. Deze gegevens worden eveneens doorgestuurd naar de KGA 42. De GPRS-module beschikt over twee analoge ingangen die worden gebruikt om de 2-draads druksensoren te voeden en om de overdracht te garanderen.

Voordelen voor de klant

Met behulp van deze oplossing kan de klant de putten op een efficiënte en permanente manier bewaken, waarbij watermeters met druksensoren worden gecombineerd. De effecten van veroudering kunnen nu beter worden voorspeld, waardoor het gemakkelijker is om tijdig de renovatie van de putten in te plannen.

De KROHNE-oplossing komt tegemoet aan de toenemende vraag van klanten naar big data. De wateronttrekking is nu betrouwbaarder gewaarborgd en het hele systeem kan zo kostenefficiënt mogelijk worden ingezet. Als full-service leverancier voor de water- en afvalwaterindustrie heeft KROHNE de gehele meettaak kunnen uitvoeren.

Email
Contact