Flowmonitoring in testinstallatie voor slibbehandeling Wetland

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Verhogen van de ontwateringsefficiëntie van slibbehandeling Wetland methoden
  • Betrouwbare totale flowmeting van filtraat van slibontwatering
  • Installatie van meer dan 90 ultracompacte elektromagnetische flowmeters

Achtergrond

Fors A/S voorziet verschillende gemeenten in Denemarken van drinkwater en stadsverwarming. Het nutsbedrijf is ook gespecialiseerd in afvalrecycling en afvalwaterbehandeling. In een samenwerkingsverband met dienstverlener Kalundborg Forsying A/S en WSP, een ingenieursbureau, exploiteert Fors A/S de grootste testfaciliteit van Denemarken voor slibbehandeling in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Kalundborg (WWTP).

Meetvereisten

De slibbehandeling Wetland methode biedt een efficiënte en duurzame manier om afvalwaterslib te reduceren uit de zuiveringsprocessen van AWZI's. Dit wordt gedaan door het toe te voegen aan testbassins die beplant zijn met bepaalde plantensoorten, waar het slib in wordt ontwaterd en gemineraliseerd. De planten verbeteren de ontwatering, de beluchting en de mineralisatie van het slib, waardoor schoon water, het filtraat van de slibontwatering, kan worden teruggewonnen zonder toevoeging van chemicaliën. Het gemineraliseerde slib kan uiteindelijk worden afgegraven uit de bassins en worden gerecycled als meststof voor de landbouw.

Om het volledige potentieel van slibontwatering, mineralisatie en slibreductie te benutten, is diepgaande kennis van alle essentiële procesparameters nodig. De testinstallatie in Kalundborg werd ingericht om de meest gunstige parameters voor slibbehandeling te identificeren, zoals de beste temperatuur voor slibreductie en -kwaliteit, de optimale beladingstrategie, of de meest geschikte planten voor slibbehandeling.

De testfaciliteit bevindt zich in een grote kas, bestaande uit 85 IBC's (intermediate bulk containers) met elk een capaciteit van 1000 l. De IBC's worden aan de bovenkant opengesneden en voor de helft gevuld met aarde en verschillende planten. Het water van het proces wordt opgevangen in plastic vaten en bemonsterd, voor verdere analyse van het chemische extractie rendement. De AWZI-exploitant was op zoek naar een kosteneffectieve, lichtgewicht en compacte flowmeter, om de totale hoeveelheid afvalwater vast te stellen, dat van de planten in de vaten stroomt.

KROHNE oplossing

Na bestudering en evaluatie van de compacte flowmeters van toonaangevende leveranciers, koos de AWZI voor de AF-E 400 van KROHNE. De elektromagnetische flowmeter (EMF) voldeed het beste aan de eisen van de klant, op het gebied van prijs/prestatieverhouding, service en advies ter plaatse. De kosteneffectieve EMF is ultracompact, lichtgewicht en heeft de hoogste nauwkeurigheid in zijn klasse over het hele flowbereik.

De flowmeters meten continu de volumeflow (l/min), die naar de PLC van de klant wordt verzonden, via een 4....20 mA signaaluitgang. Dit wordt door de operator gebruikt om de getotaliseerde flow te bepalen, wat in deze toepassing een belangrijke meetwaarde is. Bovendien worden de werkelijke flow, de totale flow en de procestemperatuur altijd duidelijk zichtbaar op het display van de AF-E 400 weergegeven en kunnen indien nodig, op locatie ook nog gemakkelijk dubbel worden gecontroleerd.

KROHNE leverde meer dan 90 stuks AF-E 400. De meeste instrumenten werden geïnstalleerd met DN15 meetbuis, een kleiner deel werd ook geleverd in DN25. Vanwege de kunststof leidingen van de IBC afvoerbuizen, werden alle KROHNE flowmeters uitgerust met aardingsklemmen voor een veilige en betrouwbare aarding.

Voordelen voor de klant

De AF-E 400 helpt het nutsbedrijf bij het bepalen van het rendement van slibontwatering. Door betrouwbaar en nauwkeurig de totale volumeflow van het afgevoerde water te meten, levert de KROHNE flowmeter essentiële meetwaarden om de ontwateringsprestaties te beoordelen en om het rendement van de slibbehandeling te verbeteren.

Gezien de kosteneffectieve prijs van de AF-E 400 kon de klant ruim binnen het budget blijven. De exploitant van de AWZI kon de hele testinstallatie uitrusten met een aanzienlijk groter aantal ultracompacte flowmeters dan mogelijk zou zijn geweest met conventionele flowmeters. Het nutsbedrijf profiteerde ook van de uitgebreide service en ondersteuning door Fagerberg, KROHNE's lokale vertegenwoordiger. Via een wereldwijd netwerk van regionale kantoren en verkoopvertegenwoordigers, biedt KROHNE, wereldwijd technisch advies, levering en service voor de AF-E 400 en andere procesinstrumenten.

Email
Contact