Flowmeting van vet voor vergistingsproces

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Verhogen van het biogasrendement tijdens anaerobe slibstabilisatie in vergistingstoren
  • Flowmeting van kleverig vetmengsel voor verrekenings- en doseringsdoeleinden
  • Vervanging van conventionele elektromagnetische flowmeters (EMF) met inwendige elektrodes

Achtergrond

Een gemeentelijk waterbedrijf in Saksen-Anhalt, Duitsland, exploiteert een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor afvalwater van ongeveer 90.000 inwoners. Om in eigen energie en warmte te voorzien beschikt het bedrijf over een gecombineerde warmte- en energie-unit, gevoed door biogas.

Het rioolslib van de zuivering wordt gebruikt voor de biogasproductie. Om het biogasrendement van het rioolslib te optimaliseren worden in de vergistingstoren externe koolstofbronnen toegevoegd. Dit omvat vet/water mengsels van o.a. vetscheiders, vis- en vleesfabrieken, alsmede oliemolens en chocoladefabrieken, geleverd in vacuümtanks met een capaciteit van 12 m3.

Meetvereisten

Dit type EMF is niet geschikt voor het vergistingsproces. Transparante facturering en optimalisatie van het vergistingsproces is niet mogelijk met deze meters. Daarom zocht de exploitant van de zuiveringsinstallatie naar een meter voor ongeveer dezelfde aanschafprijs als conventionele EMV's, maar welke extreem vette en kleverige producten kon meten.

KROHNE oplossing

KROHNE zorgde voor een oplossing door de bestaande EMF’s te vervangen door twee unieke OPTIFLUX 7300 C (DN80) flowmeters. Deze EMF’s beschikken over niet natte capacitieve elektrodes, gemonteerd achter een keramische liner. Het capacitieve meetprincipe maakt het mogelijk om te meten bij zeer lage geleidbaarheden en het meetsignaal wordt niet beïnvloed door vetaanhechtingen of andere vervuilingen.

Voor de facturering werd een OPTIFLUX 7300 geïnstalleerd direct bij het verzamelpunt en voor de opslagcontainers waarin het vet wordt gemengd tot een uniforme suspensie. Achter de containers meet een tweede OPTIFLUX 7300 de flow naar de gistingstoren. Aan de hand van deze meetwaarden controleert de PLC de pomp, om de vergistingstoren gelijkmatig met vet te vullen.

Voordelen voor de klant

In tegenstelling tot conventionele EMFs, garandeert de OPTIFLUX 7300 een stabiele meting van het vetmengsel. De klant kan zo transparant de hoeveelheid vet verrekenen en het doseerproces efficiënt laten verlopen, met de best mogelijke gasopbrengst.

Bovendien kan het vergistigsproces nu verder worden geoptimaliseerd. In de toekomst kunnen zelfs vetten van hogere kwaliteit uit oliemolens en chocoladefabrieken in een tank worden verzameld en naar behoefte nauwkeurig worden toegevoegd. Het is dan ook mogelijk om een constante vetkwaliteit te bereiken, zelfs als het vet over een langere periode wordt geleverd en een lage energiewaarde heeft.

Dankzij de inzet van de OPTIFLUX 7300C is de operator een stap dichterbij het doel, zelfvoorzienende energielevering voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Email
Contact