Flowmeting van ruw biogas

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Energievoorziening voor ketel voor de verbranding van zuiveringsslib
  • Ultrasone flowmeting van nat gas met corrosief H2S-gehalte
  • Geïntegreerde berekening van het methaangehalte om de biogaskwaliteit te bepalen

Achtergrond

De Franse Saur-groep ondersteunt gemeentelijke en industriële klanten met ontwikkelingsprojecten op het gebied van bouw, energie en water. Zo ook bij de uitvoering van een moderniseringsplan ter verbetering van de zuiveringsprocessen. Rekening houdend met het regionale ecosysteem mag de zuiveringsinstallatie alleen gezuiverd afvalwater naar de rivier de Loire afvoeren. Het slib dat tijdens het zuiveren ontstaat, wordt in het kader van een duurzame economische strategie hergebruikt en gaat naar een vergistingstoren. De gebruiker van de installatie gebruikt het opgewekte biogas als brandstof, om het gedroogde slib te verbranden.

Meetvereisten

Om ervoor te zorgen dat het biogas kan worden gebruikt als primaire brandstof voor de ketel, moet de gebruiker de hoeveelheid en de kwaliteit van het geproduceerde biogas weten. Alleen wanneer het methaangehalte van het biogas hoger is dan 60%, kan het medium worden gebruikt als brandstof voor de ketel. Dit vereist een oplossing waarmee de volumeflow (40 Nm3/h) kan worden gemeten en het methaangehalte in het ruwe biogas kan worden bepaald. Het product is moeilijk te sturen en is van veel parameters afhankelijk: zoals een lage druk (50 mbar), schommelende temperaturen, een hoog CO2-gehalte, water en waterstofsulfide (H2S). Al deze parameters beïnvloeden de meting.

KROHNE oplossing

KROHNE adviseerde de OPTISONIC 7300 Biogas ultrasone flowmeter (in DN150 als Ex-versie). De flowmeter is speciaal ontworpen voor het meten van biogas met een hoog CO2 gehalte en kleine hoeveelheden andere gassen zoals H2S met waterdamp. Het instrument beschikt over een geïntegreerde temperatuurmeting en kan het methaangehalte herleiden.

Het instrument werd vervolgens direct achter de biogasfilter in een roestvrijstalen DN150 leiding geïnstalleerd. Het instrument is door KROHNE in bedrijf gesteld, om binnen de klant gestelde parameters te meten. De OPTISONIC 7300 werd ook direct aangesloten op OPTIBAR PC 5060 druktransmitter die elders in de leiding gemonteerd zit. Deze drukwaarde wordt in de versterker van een OPTISONIC 7300 naar het standaard volume omgerekend.

Voordelen voor de klant

Met de OPTISONIC 7300 Biogas kan de afvalwaterzuiveringsinstallatie nu de ketel voeden met biogas met de best mogelijke capaciteit. De klant gebruikt de ultrasone flowmeter om na te gaan hoeveel biogas hij produceert of nog heeft opgeslagen in de gasbuffer. Nu kan de gebruiker ook de kwaliteit van het biogas bepalen en beslissen of het methaangehalte hoog genoeg is om het biogas te verbranden of dat het nog nabehandeld moet worden.

KROHNE Service heeft het instrument geheel in gebruik genomen zonder, ongeplande procesonderbreking.

Email
Contact