Flowmeting in open kanaal van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Flowmeting ter controle van de mechanische voorbezinking
  • Bepaling van afvalwatervolume in gedeeltelijk gevulde persleidingen
  • Geautomatiseerd doseren van bezinksel met behulp van een PLC

Achtergrond

In het Zwitserse Autigny beheert AEGN een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van stedelijk afvalwater. Bij de inlaat van de waterzuiveringsinstallatie wordt het afvalwater verzameld in een tank en daarna, voor mechanische voorzuivering, vervoerd naar twee schroefpompstations. Het afvalwater stroomt door een zeef en een gritkamer in een open, gedeeltelijk gevuld kanaal voordat het naar de voorzuivering gaat. Dit kanaal is ontworpen voor een maximale doorstromingshoogte van 400 mm.

Meetvereisten

AEGN is wettelijk verplicht een innamemeting uit te voeren van de hoeveelheid afvalwater die de rioolwaterzuiveringsinstallatie binnenstroomt. Tot nu toe gebruikte de beheerder hiervoor een Venturi-flowmeting. Dit resulteerde echter steeds weer in terugstromend water. De nauwkeurigheid was dan ook zeer laag. Na een verbouwing aan het kanaal hield de meting er uiteindelijk helemaal mee op. Het uitvallen van de toepassing had gevolgen voor het gehele zuiveringsproces. AEGN doseerde de preciptanten voor de voorzuivering namelijk op basis van de flow, dat was nu vrijwel onmogelijk. Door het gebruik van de schroefpompstations fluctueert de flow in het kanaal aanzienlijk (15...300 l/s), zonder technische hulpmiddelen kan dit niet nauwkeurig worden berekend.

De beheerder besloot een flowmeter aan de inlaat van de voorbehandelingsinstallatie te installeren. Het zoeken hiernaar werd bemoeilijkt door de bestaande situatie. Aangezien het kanaal niet kon worden verlaagd, moest een geschikt meetinstrument in de bestaande infrastructuur passen. De persleiding vereiste bovendien een meetoplossing, welke bij verschillende vulniveaus kon worden ingezet.

KROHNE oplossing

AEGN koos voor deze toepassing voor de TIDALFLUX 2300 F, een elektromagnetische flowmeter voor gedeeltelijk gevulde pijpleidingen. Na intensieve testen besloot de klant twee afzonderlijke instrumenten met een nominale diameter van DN350 in te zetten. De instrumenten werden naast elkaar in de persleiding van de inlaatconstructie geïnstalleerd, in de toevoerleiding naar de voorbezinkingsinstallatie.

De TIDALFLUX beschikt over een geïntegreerd, contactloos capacitief niveaumeetsysteem en is zeer geschikt voor metingen in het drukloze rioolkanaal van AEGN. Het KROHNE-instrument kan vanaf 10% vulniveau betrouwbaar de inlaat flow bepalen. Bovendien beschermt de polyurethaan-voering, het meetinstrument tegen de soms abrasieve en agressieve bestanddelen in het afvalwater.

Voordelen voor de klant

Dankzij de TIDALFLUX beschikt AEGN nu over een betrouwbare en - in vergelijking met de Venturi-meting - veel nauwkeurigere manier om de flow te bepalen. De installatie voldoet niet alleen aan de afvalwaterrichtlijnen; de klant kan ook de inlaat flow continu registreren, maar bovenal kan hij de zuiveringsprocessen nu ook met behulp van een PLC optimaliseren. De precipitanten worden overeenkomstig de hoeveelheid afvalwater toegevoegd, dit betekent dat alleen de werkelijk benodigde precipitanten worden gebruikt, wat op lange termijn kostenbesparend zal werken.

Door het gebruik van de TIDALFLUX is AEGN nu flexibeler en kan het sneller inspelen op fluctuerende afvalwatervolumes, aldus fabrieksdirecteur Nicolas Pasquier: "De geïnvesteerde tijd en planning hebben hun vruchten afgeworpen. Nu kunnen we elke kubieke meter flow identificeren en kunnen we het zuiveringsproces zeer nauwkeurig sturen." 

Email
Contact