Flow- en concentratiemeting voor automatische slibindikking

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Effectief doseren van flocculanten in secundaire bezinkbak
  • Meting van vaste stofgehalte (TS) en flow met slechts één instrument
  • Verhoogde processtabiliteit, dankzij effectieve preventie van sliboverloop

Achtergrond

In een Zwitserse afvalwaterzuivering ontstaat soms drijvend slib in de secundaire bezinkbak. Dit slib moet op tijd worden behandeld, zodat het niet in het gezuiverde water terecht komt.

Meetvereisten

Voorheen gebruikte men laboratoriumanalyse, voor het vaststellen van het vaste stofgehalte, met een elektromagnetische flowmeter voor dosering van flocculant. Dit was echter omslachtig. De bemonstering voor laboratoriumanalyse vergde meer handwerk. Bovendien waren de resultaten steeds slechts met vertraging beschikbaar. De conventionele elektromagnetische flowmeter (EMF) daarentegen bleek in deze toepassing te onderhoudsintensief. Het waterige slib bedekte de elektroden als een vetlaag, waardoor regelmatige reiniging van de EMF noodzakelijk was.

De klant wilde automatiseren, om het flocculant efficiënter te kunnen toepassen. Dit vereiste een continue en onderhoudsvrije flowmeting en een real time inline concentratiemeting. Voor de regelkring moeten de gemeten waarden rechtstreeks worden doorgegeven aan de programmeerbare logische besturingseenheid (PLC).

KROHNE oplossing

KROHNE adviseerde de OPTIMASS 7400 C coriolis massaflowmeter. Deze meet zowel flow als dichtheid. Het instrument bepaalt de TS-concentratie op basis van dichtheid, door de verhouding van water tot slib te bepalen. Voor compensatie van de dichtheidsveranderingen, door variërende temperaturen, heeft de meter een geïntegreerde temperatuursensor.

De DN50 flowmeter met enkelvoudige rechte titanium meetbuis, werd direct in een taps toelopende buis van DN80 naar DN50 geïnstalleerd. Het verstopt raken van de meetbuis is hierdoor uitgesloten. De flow- en concentratiewaardes worden via twee stroomuitgangen naar een PLC gezonden. Om de control loop te sluiten zendt de elektromagnetische flowmeter OPTIFLUX 1050 C het flow van het flocculant naar de PLC.

Voordelen voor de klant

Dankzij de gecombineerde inline meting van het TS-gehalte en het flow kan de klant het slib nu optimaal conditioneren met vlokmiddelen. Een optimale dosering betekent een grotere processtabiliteit en er treedt geen slibflotatie meer op, wat de werking nog stabieler en efficiënter maakt. Bovendien kan worden bespaard op de kosten van flocculanten omdat overdosering nu tot het verleden behoort.

Gedurende de gehele levensduur kan de klant ook profiteren van aanzienlijke kostenbesparingen dankzij de hoge procesbetrouwbaarheid en het onderhoudsvrije systeem. In vergelijking met een conventionele oplossing met twee afzonderlijke meetapparaten voor flow en TS, of één flowmeting en extra online analyse van het TS-gehalte in een laboratorium, is het gebruik van de OPTIMASS 7400 kostenneutraal voor de klant.
Email
Contact