Automatisering van spoelcircuits in een waterzuiveringsinstallatie

Applicatie rapport | Water & afvalwater

  • Efficiëntieverhoging van mechanische voorbehandeling met ultracompact meetinstrument
  • Magnetisch-inductieve flowmeting als stuurvariabele voor geautomatiseerde reiniging van roosters en zandwasser
  • Optimale reinigingsprestaties met aanzienlijk minder waterverbruik

Achtergrond

In een waterzuiveringsinstallatie in het Duitse Braunsbedra wordt naast de biologische zuivering en de slibbehandeling, ook de mechanische voorbehandeling gedaan: de zeven en de zandvang. De installatie verwerkt 2500 m³ afvalwater per dag

Meetvereisten

Naast het beheer van de installaties, speelt het verhogen van de efficiëntie en het inzetten van onbenutte optimalisatiemogelijkheden een belangrijke rol in het waterbeheer. De zuivering heeft het reinigen van de zeven en het verwijderen van het zand uit de zandvang, aangemerkt als een van de uitgangspunten om haar processen efficiënter te maken. Mede omdat het reinigingsproces van de zeefbandpers en de zandwasser een relatief grote hoeveelheid water vereisen.

Gewoonlijk wordt de watertoevoer naar deze installaties geregeld via een eenvoudige cyclus-pauze regeling, zonder rekening te houden met de organische belasting. Bij de zandwasser wordt het spoelen, van het met organische stoffen belaste zand, uitgevoerd via een timer. Hoeveel water er tijdens het spoelproces door de zandwasser stroomt wordt niet geregistreerd.

Met het oog op een duurzame vermindering van het spoelwaterverbruik, bij gelijkblijvende hoge reinigingsprestaties (organische stofaandeel < 3%), besloot de klant een geautomatiseerd spoelwatercircuit in te zetten. Voor dit doel zocht de operator naar een compact en kostengunstig meetinstrument dat, voor evaluatiedoeleinden, de flow continu meet en de meetwaarden registreert.

KROHNE oplossing

De klant selecteerde de KROHNE AF-E 400 flowmeter voor procesautomatisering van de zeef- en zandwasinstallatie. De kosteneffectieve elektromagnetische flowmeter (EMF) is ultracompact, licht van gewicht en heeft een hoge nauwkeurigheid. De meter is dan ook bij uitstek geschikt, om de nodige controlevariabelen te leveren, voor geautomatiseerde reiniging.

Het instrument kon door de compacte bouwvorm gemakkelijk in de installatie worden geïntegreerd, zonder kostbare aanpassingen aan de infrastructuur.

In deze toepassing meet de AF-E 400 zowel de actuele flow als de totale flow. De respectievelijk gekozen meetwaarde wordt via een 4...20 mA signaaluitgang doorgegeven aan de PLC. Desgewenst had de klant ook gebruik kunnen maken van point-to-point communicatie via IO-Link, bijvoorbeeld om alle meetwaarden en instrumentinformatie gelijktijdig te gebruiken, of om de AF-E 400 in de toekomst automatisch vanuit de controlekamer te configureren.

Voordelen voor de klant

Door continue meting en registratie van de gebruikte hoeveelheid water is de operator in staat de hoeveelheid verbruikt water nauwkeurig vast te stellen, te evalueren en vervolgens het proces te optimaliseren, rekening houdend met het vereiste resultaat. Op deze manier is de zuivering in staat de processen van de zeven en de zandwasser zodanig aan te passen, dat alleen de werkelijk noodzakelijke hoeveelheid spoelwater wordt gebruikt. Het proces is via de PLC geautomatiseerd. Het waterverbruik van deze twee secties is door het gebruik van flowmeting aanzienlijk verminderd, met gelijkblijvende hoge reinigingsprestaties. Het toepassen van de AF-E 400 heeft zichzelf al na korte tijd terugbetaald. Er kan gesteld worden dat de AF-E 400 rekening houdt met de veranderende eisen van moderne afvalwaterzuiveringsinstallaties!

Email
Contact